Adheziv d.o.o. je pričel s poslovanjem L.1991. Do srede 90- ih let smo se ukvarjali z distribucijo embalažnih materialov, v l. 1995, pa smo pričeli s  programi označevanja v industriji.

Danes imamo  v prodajnem  programu:

Servisiramo in oskrbujemo z repromateriali tudi uporabnike Domino, EBS,Videojet, Imaje, Linx, indr. ink jeto,.

Tiskalnike za velike znake LCP(Large Character Printers), za tisk tudi do 700 mm visokih napisov.

Preko svojih in poslovno povezanih podjetij poslujemo tudi na Hrvaškem, v Srbiji, v BiH, v Makedoniji, na Kosovu in na Slovaškem.

Danes je ADHEZIV moderno, ozko specializirano podjetje, kjer se ukvarjamo z označevanjem v industriji. Našim kupcem skušamo čimbolj avtomatizirati označevanje, kar  pomeni:

Projekte označevanja izvajamo v celoti, od zasnove, do izvedbe, zagona, šolanja operaterjev in primopredaje uporabnikom, po sistemu »Na ključ«.

Oddelek »Servis in tehnična podpora« skrbi za garancijsko in pogarancijsko servisiranje. Imamo 5 redno zaposlenih inženirjev in tehnikov v Sloveniji, ter servisno-prodajne firme na Hrvaškem in v Srbiji, s svojimi servisi in serviserji. Servisiramo tudi druge najbolj razširjene industrijske ink jet tiskalnike. Servis je opremljen z vrhunskimi diagnostičnimi in servisnimi aparati, na voljo so 4 intervencijska vozila, kadri so vrhunsko specializirani doma in v tujini, na zalogi so rezervni deli in nadomestni ink jet industrijski tiskalniki. Ta oddelek vrši tudi redna šolanja bodočih operaterjev ter montaže novih naprav.

Za naše kupce imamo stalno na zalogi vse potrebne repromateriale, z dostavo v 24h.

S kooperativno poslovno  povezanimi podjetji Inel in Metronik izvedemo celotne projekte označevanja, industrijske elektronike, avtomatike in proizvodno–informacijske tehnologije.

V zadnjih nekaj letih smo uspeli postati vodilna firma na področju označevanja v industriji, v Sloveniji. To smo dosegli predvsem z zelo visoko stopnjo zanesljivosti podpore servisa in oskrbe kupcem, kar je v industriji najpomembneje. Zelo pomembno je tudi sledenje trendom, ki prihajajo v Evropi in svetu, da lahko ponudimo našim kupcem najmodernejšo opremo in jo tudi kvalitetno suportiramo. In nenazadnje, zelo so pomembna stalna vlaganja v izobraževanje in specializacije našega kadra.

Vse to nameravamo vršiti tudi v bodoče, stalno slediti novitetam in perfekcionirati našo dejavnost.

Vojko Arzenšek,univ.dipl.ekon.,Direktor