Adheziv se bo letos predstavil na sejmih:

Adheziv se bo letos predstavil na sejmih: