Adheziv se bo v letu 2023 predstavil na sejmih:

Adheziv se bo v letu 2023 predstavil na sejmih: