Ljubljanske mlekarne

LMkoda

Ljubljanske mlekarne koda Markoprint

LM 6 x Leibinger-2

Ljubljanske mlekarne 6xLeibinger

LM Leib 2D-2

Ljubljanske mlekarne 2D Leibinger